INSTALIM TE PASIJEVE ELEKTRONIKE NAVIGACIONALE

INSTALIM TE PASIJEVE ELEKTRONIKE NAVIGACIONALE

INSTALIM TE PASIJEVE ELEKTRONIKE NAVIGACIONALE

#242424

#242424

#242424

#242424

#242424

#242424

#242424

#242424

Rreth Jakel Electronics

E krijuar ne vitin 1991 nga ing.  Jorgj Konakciu me shume profesinalizem dhe eksperience ne riparimin, testimin, kolaudimin dhe shitjen e aparaturave elektronike te lundrimit detar vazhdon akoma dhe sot me te njejten pergjegjesi dhe profesionalizem te dedikuar ekskulizvisht vetem ne kete sektor.

Me shume...

disa nga Produktet me te reja

Category: Radar

Trasmit power - 6 10 25 kW
Range scale - 0.125, 0.25, 0.5, 0.75, 1.5, 3, 6, 12, 24, 48, 72, 96 NM

Category: Radar

Trasmit power - 6 10 25 kW
Range scale - 0.125, 0.25, 0.5, 0.75, 1.5, 3, 6, 12, 24, 48, 72, 96 NM

Category: Radar

Trasmit power - 6 10 25 kW
Range scale - 0.125, 0.25, 0.5, 0.75, 1.5, 3, 6, 12, 24, 48, 72, 96 NM

Category: Radar

Trasmit power - 6 10 25 kW
Range scale - 0.125, 0.25, 0.5, 0.75, 1.5, 3, 6, 12, 24, 48, 72, 96 NM

Category: Radar

Trasmit power - 6 10 25 kW
Range scale - 0.125, 0.25, 0.5, 0.75, 1.5, 3, 6, 12, 24, 48, 72, 96 NM

© 2021 Jakel sh.p.k.. All Rights Reserved. Designed By Oxygen Web Studio